Privacyverklaring

Atec Trailers, gevestigd aan Ericssonstraat 50 NL-5121 ML Rijen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Atec Trailers BV
Ericssonstraat 50 NL-5121 ML Rijen

Dhr. T. van Eijndhoven is de Functionaris Gegevensbescherming van Atec Trailers, hij is te bereiken via contact.

Persoonsgegevens die Atec verwerkt

Atec Trailers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Atec verwerkt

De Atec website (anssems.eu) en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan hier contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Anssems persoonsgegevens verwerkt

Atec trailers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze brochure(s) en/of nieuwsbrief, aanreiken van dealer informatie.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Atec Trailers neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Atec) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Atec Trailers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van maximaal 5 jaar voor de persoonsgegevens bij een aanvraag of een algemene vraag.

Delen van persoonsgegevens met derden

Atec Trailers verstrekt geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Atec Trailers maakt gebruik van cookies.